Reklama
 
Blog | Petr Odo Macháček

Lázně nebo archeoskanzen

Před pár lety se při archeologickém průzkumu u Dolních Dunajovic poblíž slavných Věstonic našel hrob germánského krále. Pravděpodobně jde o nález z dob markomanských bojů někdy v letech 70-150 našeho letopočtu. Tedy opravdu starý hrob.

Hrob se kromě toho nachází v krajině, v níž je velká hustota nálezů z římské doby – jak římských, tak germánských. A především, tato krajina je lidskými výtvory z té doby viditelně poznamenaná. Různé valy a terénní úpravy, které tam lidé před 2000 let, případně dříve, provedli, jsou dodnes viditelné.

Skupina lidí, kteří v té krajině žijí, by tam ráda vybudovala archeoskanzen, tedy prostor, v němž budou návštěvníci, studenti, a další mít možnost částečně poznat, jak se v těch místech mohlo kdysi žít. Dokonce si od obce na 25 let pronajala parcelu, na níž se nachází hrob.

Jiná skupina lidí, podstatně praktičtějších a bohatších, by tam ráda vybudovala jakousi klidovou zónu včetně lázeňských zařízení. Na břehu Dyje se to celkem nabízí.

Reklama

Takže vznikly dohady, co má v tom prostoru být. Klidová zóna a lázeňský business nebo také nejspíš klidová zóna a ojedinělý skanzen zasazený do krajiny, kde žili a válčili lidé v dobách, o kterých u nás skoro nemáme ponětí? Má tam být příjemná současnost nebo neuchopitelná minulost? Má tam být prosperující podnik nebo státem a unií podporovaný prostor nabízející lidem ojedinělé nahlédnutí o 2000 zpět?

Já nevím. Relativně nepřehledné stránky lidí, kteří by rádi pomohli vytvořit archeoskanzen, jsou www.romagerm.com. Stránky lidí, kteří chtějí lázně, neznám.

Je pravda, že na blízkém Římském vrchu se už údajně plánuje vytvoření archeoparku. Ať už je rozdíl mezi archeoparkem a archeoskanzenem jakýkoli, zůstává jakási otázka. Je dobré vykoupit zničení jedné památky zachováním jiné? Asi moc nejde o to, že jedna památka je spíše římská a druhá spíše germánská. Když někdo někde najde 2000 let starý hrob, může si ho prostě dovolit ponechat přirozenému vývoji a přirozenému rozvoji blahobytu?

Nebo jsou takové hroby starých králů a knížat všude? Chodíme po nich denně? Je to tak, že bez stavění na hrobech starých králů bychom nemohli stavět vůbec? Já si toho tedy nejsem vědom. Věřím, že po nějakých ostatcích chodím, ale není to hmatatelné, nějak mi to nepřijde na mysl, není to identifikovatelné. Rozhodně nevím, že by byl právě na nějakém konkrétním místě, po němž běžně šlapu, pohřben starý kníže nebo král.

V podstatě nevím. Pocitově jsem na straně zachování toho, co bylo. Na straně nepraktických lidí přejících si zachovat… hrob. Hrob a 2000 let staré terénní úpravy… Pocitově jsem určitě na jejich straně. Rozumově nevím.

Když se nic mimořádného nestane, budou na tom místě lázně, protože ti lidé, kteří by si je přáli, jsou silnější.

Kdyby se něco mimořádného stalo, mohl by tam být archeoskanzen nebo něco podobného. Co mimořádného by se mohlo stát? Vyhlášení místa za archeologickou památkovou rezervaci? Nebo za krajinnou památkovou zónu? Nevím, co mimořádného by se mohlo stát.

Kdyby se třeba obě ty skupiny lidí dohodly, třeba by tam mohly být lázně se zachovaným hrobem germánského krále…